Poszerzenie oferty turystycznej Gościńca Pięciu Stawów

swiss contribution

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION


​Instytucja Realizująca projekt Alpy Karpatom

www.fundacjakarpacka.org  


www.alpykarpatom.pl

 

Projekt: Poszerzenie oferty turystycznej Gościńca Pięciu Stawów

Główny cel projektu to podniesienie atrakcyjności  oferty turystycznej, poprzez poszerzenie już istniejącej, która przyczyni się do wzmocnienia standardu jakości świadczonych usług turystycznych przyjaznych  bieszczadzkiemu środowisku naturalnemu.

Wzbogacenie świadczonych usług stanowi szansę na pełen rozwój obiektu, a także  przyczyni się do wydłużenia  okresu sezonowości  turystycznej w regionie. 

Cel ten został osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:

  • stworzenie ekologiczno-edukacyjnego placu zabaw ze ścieżką przyrodniczą dla dzieci
  • doposażenie istniejącej salki rekreacyjno-sportowej
  • doposażenie sauny                                                                          
  • zakup pojazdu służącego przewozowi turystów

Termin realizacji: od 07.06.2013 do 30.11.2013

Całkowity koszt projektu: 106631,52 zł

Środki wydatkowane z dofinansowania (60%): 63978,91

Kluczową korzyścią końcową jest stworzenie warunków dla spędzania wolnego czasu rodzinom z dziećmi oraz zniwelowanie problemu jakim jest zapewnienie oferty dla gości podczas często zdarzającej się w regionie niekorzystnej pogody. Ekologiczno-edukacyjny plac zabaw to świetne innowacyjne rozwiązanie łączące edukację i zabawę w sposób interaktywny, zróżnicowany i ekologiczny.